Skip to Navigation Skip to Content Skip to Search Skip to Site Map
Search

Tag Archives: te reo maori

Undergraduate research through te reo Māori

E kīa ana, he wāhi rangahau te whare wānanga, engari, kāore e waiho ana anake taua mahi mā ngā ahorangi, mā ngā pūkenga, mā ngā ākonga paerunga rānei.  Uru ai hoki ngā ākonga paeraro ki roto i ēnei momo mahi.  I tēnei hēmeta e toru ngā mahi rangahau i mahi ai ā mātou tauira reo Māori o te Whare Wānanga o Ōtākou.

I mahia ngātahitia te “Kāinga Waewae” e ngā tauira o ngā karaehe reo, arā, he rōpū nō ngā tāngata o MAOR112 Te Kākano, te MAOR212 Te Pihinga, me te MAOR312 Te Māhuri.  I tēnei tau ka rangahaua ngā mahi a ngā tini tari o te Kete Aronui (Humanities). He momo whakaaturanga tā tēnā rōpū, tā tēnā rōpū mō te tari i rangahau ai rātou.

Ko Haeata rātou ko Dane ko Rodney e waiata ana mō te Tari Whakamātau Hinekaro (Psychology)

Ko tēnei te tau tuatahi i tū ai te pepa MAOR206/306 Ngā Pūkenga Tuhi, arā he kōhi hei whakapakari i ngā pūkenga, i ngā āheitanga e pā ana ki ngā momo tuhituhinga. Tokowhā ngā kaimahi o Te Tumu i whakaako i te pepa nei. Ko te tuhituhi ā-whare wānanga tētahi o ngā kaupapa, kia reri ai ngā tauira mehemea ka tahuri rātou ki te tuhi i ā rātou rangahau o ngā tohu paerunga i roto i te reo Māori.  Mō tēnei pepa, ka hangaia e rātou he pānuitanga ānō nei kei tētahi hui rangahau rātou.

Ka riro i a Lyric Bird (taha mauī) te paraihe mō te pai o te whakapaipai o tāna pānuitanga e pā ana ki te tāmoko; ka whiwhi a Orini Herewini-Macdougall (taha matau) ki te paraihe mō te pai o te rangahau, mō te hunga “ahi matao”, arā, mō te hunga kāore e uru ana ki ngā mahi a ō rātou marae.

I tēnei wiki hoki ka tū te konohete a ngā tauira o MAOR308 Ngā Hākinakina a te Māori, ko Kelly Ann Tahitahi te kaiako, ā, ko Karyn Paringātai te kaiwhakahaere.  Nā ngā tauira ngā waiata i rangahau, i tito, i whakarite; ko te “Reaka Z” te kaupapa, arā, ko te whakatipuranga e ako ana ki te whare wānanga ināianei.  Tokomaha ngā tāngata i tae mai ki te mātakitaki, ki te whakarongo ki ngā waiata mō ngā āhuatanga o te ao hurihuri o tēnei wā.

Ko ngā tauira o MAOR308 (Ngā Hākinakina a te Māori) e waiata ana.

Hard Copies Submitted

John Birnie submitted the “hard copies” of his PhD thesis today at the Graduate Research School.

John has been a fixture at Te Tumu, graduating with his MIndS in 2012.  Te reo Māori is one of John’s passions.  He was a former high school teacher of te reo, and completed higher level reo classes at Te Tumu. His PhD, “Exploring learner-centredness for adults learning te reo Māori: easing the path to language acquisition” combines his interests in education and Māori-language learning.

John was supervised by Prof. Poia Rewi and Assoc Prof. Lachy Paterson, and by Dr Matiu Rātima in the early stages of his study.  Submitting the hard bound copies is the final act in the PhD journey – with the exception of his graduation in May.  Koia kei a koe, e Hone!

Kei te piki tonu a Gianna! Further success for Gianna!

I te tau nei, ka whakapōtaetia a Gianna Leoni mō tāna tohu kairangi.  I tēnei tau hoki, kua mahi ia hei kairangahau, hei pūkenga mō Te Tumu, engari, kua riro i a ia he tūranga hou, hei kairangahau postdoc i raro i a Ngā Pae o te Māramatanga.  Ko tāna kaupapa rangahau, ko “Te Ōhanga o te Pīpīwharauroa – Expressing our Economic Aspirations”.

This year, Gianna Leoni graduated with her PhD.  Also this year she has been working as a researcher and lecturer for Te Tumu, but she has gained a new position, that of a Ngā Pae o te Māramatanga postdoctoral fellow.  Her research project is “Te Ōhanga o te Pīpīwharauroa – Expressing our Economic Aspirations”.

gianna-picMai i te tono a Tākuta Leoni:

“The aim of this research is to enhance the contemporary Māori language of economic development that reflects a kaupapa Māori way of doing business. It will include historical research of language use regarding economic activity and an examination of current language use in economic activities, [including case studies] with the main objective of reintroducing and/or developing appropriate language that expresses economic activity.

“This research will allow for kaupapa Māori values to be included in Māori businesses using vocabulary that has a whakaaro Māori, not just transliterations, and that encompasses the philosophy of trading in a Māori way. In order to truly align with kaupapa Māori values, and to get buy-in from the community, economic activity needs the opportunity to be expressed in te reo Māori in all areas (eg. Finance) that are relevant to the stakeholders.

“This research will also contribute to the revitalisation and maintenance of te reo Māori and is extremely significant as Māori reach the ‘post-settlement’ era of Treaty of Waitangi negotiations where there is an increasing amount of economic engagement by Māori organisations.

“This research project links to the theme Whai Rawa. It aims to contribute towards developing tools, theories and models that will add value and profitability to diverse Māori enterprises, businesses & communities. It will contribute to creating new understandings and approaches for effective governance of these entities.

“This project will also link to a previously established Whai Rawa project, The intergenerational reality for Māori Small and Medium sized Enterprises (SME): Building resilience of Māori SMEs for the future. The exploration of Māori language as an expression of economic aspiration establishes a critical bridge to understanding the intergenerational reality of Māori SMEs today, and in the future”

Ka pai, Gianna!

Te Tumu Seminar

Me pēhea rā e ngāwari ai te ako reo Māori mō ngā pakeke?  How can we make it easier for adults to learn te reo Māori?  Come and listen to John Birnie talk about his doctoral research.

Screen shot 2016-09-22 at 2.56.11 PM

click to enlarge.

He kauhau

Te Tumu’s newest PhD graduate will be presenting a seminar to the Department of Anthropology and Archaeology this Thursday, 12pm. Ko te kaupapa te tuhi i tāna tuhinga kairangi i roto i te reo Māori; on writing a thesis in Māori.  Koia kei a koe, Gianna.

Screen shot 2016-09-19 at 3.45.23 PM

Click to enlarge

Professor Poia Rewi – Staff Research Profile

otago083310Ko Ahorangi Poia Rewi te Tumuaki o Te Tumu, engari, he whakahirahira hoki āna mahi rangahau kia ora ai te reo Māori.  Ko ia hoki tētahi o ngā ētita o te pukapuka, The Value of the Māori Language: Te Hua o te Reo Māori (Huia Publishers).

He uiui tēnei, he mea mahia mā runga īmēra.

Te Tumu: e te rangatira, tēnā koe. Ka harikoa te ngākau i tō whakaae kia uiuia mō tēnei putanga o tō tātou rangitaki (blog).

Nā, i tērā tau i whakatūria ai koe hei Tīni, arā hei tumuaki o Te Tumu, ā, i tēnei tau i whakaahorangitia koe. He mahi nunui pea ēnei tūranga hei hāpai i te reo Māori i roto i ngā akoranga o Te Tumu, i ngā mahi rangahau, i te whare wānanga hoki.  Engari, ka whakapā tāku pātai tuatahi ki tō huarahi ki ēnei tūranga hou.  I tō tamarikitanga me tō kuranga, he mea nui te reo Māori ki a koe? Ka aha koe ki te whare wānanga?  Nā te aha koe i tahuri ai ki tō mahi hei pūkenga reo Māori? Ko wai ngā pūkenga e whai nei koe?

Poia Rewi: He roa pea te takahanga ki konei. Nā Hine-maringanui pea, nā ngā mana o ngā tīpuna pea, nā ngā pākeke mōhio pea ki te arataki, nā taku hapū ake hoki i runga i te mea, katoa rātou i whakawatea i a au i nga kawenga o te hapū i wātea ai au ki te whai i te ao mātauranga nei. Āpiti atu, ko ngā hoa mahi i roto i ngā whare wānanga e rua (otirā i ngā whare wānanga maha i ngā mahi rangahau) – nā  ngā hoa mahi nei  au i whakawātea, arā, ka pīkauhia e rātou ngā mahi akoako kia oti i a au ngā rangahau. Ko taku whakapae, nā te rangahau rawa i ū ai te piki tūranga ki uta.

Te TumuI tō tamarikitanga me tō kuranga, he mea nui te reo Māori ki a koe?

Poia Rewi: Ehara i te mea i noho motuhake te reo: i aro nui au ki ngā mea Māori (noho marae, mahi whānau, haere ki ngā huihui)

Te Tumu: Ka aha koe ki te whare wānanga?

Poia Rewi:  Ko aku aronga nui i ēnei tau, 1) ko te whakapakari hoa mahi, 2), ko te whakapakari i ngā kaupapa akoako a Te Tumu, c) ko te whakapūmau me te whakatairanga i ngā mātauranga Māori, Pasifika , iwi taketake ki te Whare Wānanga o Otākou.

Te Tumu: Nā te aha koe i tahuri ai ki tō mahi hei pūkenga reo Māori?

Poia Rewi: i tīmata noa iho au hei kaiāwhina mā Te Haumihiata Mason i Waikato, koia taku whakamarumaru whakaako reo tuatahi, hua noa, ka hapū tētahi kaiako reo, ka riro māku e kawe, nā, kua pūkenga reo Māori.

Te Tumu: Ko wai ngā pūkenga e whai nei koe?

Poia Rewi: Kua whakahuatia e au a Te Haumihiata, arā atu ano a Te Wharehuia, a Hirini, a Tīmoti. Arā anō ngā pūkenga  ā-iwi nei, i aku hapū, i aku iwi nui tonu.

Te Tumu: Kua tino mārama nei, he nui rawa atu tō aroha ki te reo Māori, ā, kei te pīrangi koe kia kōrerotia whānuitia te reo i roto i te hapori. He aha ōu wawata mō te reo?

Poia Rewi: kia nui ake te korerotia, kia tokomaha ake te hunga korero; mātua, koinā.

Te Tumu: Me aha kia tutuki ai?

Poia Rewi: Kia tangata whenua anō te reo i te whenua nei, kātahi ka tutuki.

Te Tumu:  he huhua ngā momo kura onāianei e whakaako ana i te reo Māori, engari kei ngā whare wānanga ngā tini mahi rangahau. Whakamāramatia tō koutou hōtaka rangahau ko āu ākonga paerunga.  He aha ngā painga e tūmanakohia ana?  He aha ērā atu rangahau kāore anō kia meatia, engari kei te matea tonu?

Poia Rewi: ko Te Kura Roa te Kawenga Rangahau matua – he kaupapa nā māua ko Ahorangi Rawinia Higgins o Te Kawa A Māui. E mātua aro ana ki te hua o te reo Māori (ahakoa hapori, ahakoa tari kāwanatanga), Ko Te Kura Roa – Waiaro te wāhi ki Otākou, anā, ko tāna he titiro ki te waiaro o ngā tari kāwanatanga ki te reo Māori i Aotearoa. I Tīmata i 2011.  Ko ngā kairangahau kua whai waahi ki tenei rangahau o Otākou nei, ko Dr Delyn Day, ko Gianna Leoni, ko Norma Bartlett, ko Merirangitiria Rewi, ko Julia Coates, ko Suzanne Duncan, ko Awhi Wakefield, ko Kelly-Ann Tahitahi, ko Tawini WHite, ko Raphael Richter-Gravier, ko Jacob Myhre, ko Victoria Campbell, ko Te Hau White, ko Marcelle Wharerau.

Ko ngā mātua kitenga o te rangahau rā, kia kura unua nei te whakarauora reo, arā, ko tā tētahi tētahi riu he titiro ki te whakapūmau i te oranga o te reo, ko tā tētahi, he he whai kia tipu te reo.

Te Tumu: He aha ngā painga e tūmanakohia ana?

Poia Rewi: kia whakahingāia mai ngā tari kāwanatanga, me te motu whānui o Aotearoa ka pai ake te waiaro ki te reo Māori.

Te Tumu: He aha ērā atu rangahau kāore anō kia meatia, engari kei te matea tonu?)

Poia Rewi: Kua nui pea nga rangahau, ko te tīni i te waiaro te mate nui. Hei ahakoa, ka whakamanatia te Pire Reo Māori ākuanei, tera pea koinā te rongoā ināhoki, ko tētahi o ngā tohutohu matua o te Pire, kia riro mā te iwi āna kaupapa mō te reo e kōkiri, ka mutu, ka mātua tophu Te Taura Whiri i te Reo Māori hei whai i te aro mai o ngā Tari Kāwanatanga ki te reo Māori. Kāore anō ngā tari kāwanatanga kia āta aro turukihia ā-hōmiromiro tonu nei. Koinā pea te mātua niho o te Pire Reo Māori ā taka iho ki te anamata.

Screen shot 2016-04-13 at 10.35.43 AM

Koia ēnei ngā mea e tautoko ana i te whakamahia o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga:

 

Te Tumu: Kia ora, e hoa.

Nā, ā te Tāite, 14 Hōngongoi a Poia tū ai ki te kōrero mō ana mahi rangahau.  Kō tāna Kauhau Ahorangi (Inaugural Professorial Lecture) tēnei.  Hei te 5:30pm, Burns 2, kei te Whare Wānanga o Otākou.  Haramai nei ki te whakarongo ki a ia.

ZePA research behind Māori language initiative at university

“Nōku te korikori” is a new initiative to help promote and normalise te reo Māori on campus, based on the ZePA model.

korikori

Developed by researchers Professor Poia Rewi, Dean of Te Tumu, and Professor Rāwinia Higgins (former Te Tumu staff member and now Head of School of Māori Studies at Victoria University),  ZePA stands for Zero->Passive->Active, in which individuals might “right-shift” to a more active use of te reo Māori.  The principles behind this model are explored in the book, The Value of the Māori Language: Ngā Hua o te Reo Māori.

“Nōku te korikori”, spear-headed by Tangiwai Rewi, the coordinator of Te Tumu’s Māori Studies programme, encourages learners and speakers of te reo Māori to don distinctive wristbands so that other learners and speakers can easily identify people who are receptive to a kōrero i roto i te reo rangatira.  For full details check out this Otago Bulletin article.

Te Tumu postgraduate success

Featuring Malia Lameta & Te Ao Marama Tawhara.  Six Te Tumu Masters-level students are graduating next week, with either Master of Arts, or Master of Indigenous Studies, showcasing our research strengths in the fields of Māori Studies, Pacific Island Studies, and Indigenous Development.  Two are featured in today’s blog post, with more profiles forthcoming.

UOO-MaliaMalia Ellen Mamele Lameta (Samoan)

MA (Pacific Island Studies) supervised by Professor Michael Reilly and Dr Michelle Schaaf.

“I Am The Apple Of My Brother’s Eye” : An investigation into the evolving roles of Samoan women with particular reference to religion and gender relations.

[Click here to access the thesis]

Abstract: What does it mean to be a Samoan woman? The following thesis addresses this question by exploring the lived experiences of Samoan women with particular reference to religion and gender relations. Adopting an inter-disciplinary approach, it sheds light on the tenacity of socio-cultural and political factors that influence women’s roles and status. In particular, this research explores how Samoan women navigate the differing and often contradicting worlds of culture, Christianity, family, education, politics and gender. Information for this research was obtained through a series of interviews and literature analysis of primary and secondary sources. It has been the aim of this thesis to prove, not only to myself, but to those with a background and understanding similar to my own, that we, as women, are not inferior within Samoan culture. The participants’ words have been integrated throughout this thesis from Chapter One so as to emphasise and give strength to the voice of Samoan women. This thesis is centred on the inspiration and aspiration of these women and as a result, their testimonies have been brought alongside the literature as opposed to being supplementary. Women’s roles as sisters, wives and daughters are explored and the question is posed whether their cultural importance and status has been diminished by the influence of Christianity. From the evolution of women’s roles, to the changing meanings of the feagaiga, from the arrival of Christianity to the present day, women within Samoan society play a role that is imperative to the proper function of families, villages, districts and nation. The arrival of Christianity has not stripped us of our traditional importance but has increased and expanded our roles. We, Samoan women, are not oppressed, we are not suppressed; we have a voice, a place and dreams.

 

Screen shot 2015-12-04 at 4.17.00 PMTe Ao Mārama Anna Maria Tawhara (Ngāi Tūhoe/German)

MA (Māori Studies) supervised by Dr Matiu Rātima & Associate Professor Poia Rewi.

Kia Māori te reo Māori? An investigation of adult learner attitudes towards the impact of English on te reo Māori

Abstract:  This study sought to answer the following questions: What impact does the English language have on te reo Māori (the Māori language)? What attitudes do adult language learners have towards the impact of English on te reo? And what implications do these attitudes have for the revitalisation of te reo Māori? Engaging in in-depth semi-structured interviews with eight former University of Otago Māori language students from Te Tumu School of Māori, Pacific and Indigenous studies[1] (Te Tumu) forms a necessary part of this research project. Following Braun and Clarke (2008), the data gathered from the interviews was examined using Thematic Data Analysis.

The fundamental aim of this thesis is to explore and describe adult learner attitudes towards the impact of English on te reo Māori, so as to gain insight into how active language learners within Te Tumu perceive the influence of the English language. The thesis has two key foci, the first is parts of language, such as transliteration, code switching, pronunciation, grammar and idiom. The second is the impact of English within the context of teaching and learning.

On the one hand, this study shows that the participants view the impact of English as a form of contamination that is having a negative effect on Māori cultural concepts because there is less use of authentic Māori words and phrases, which in turn dilutes and minimises the representation and understanding of a Māori epistemological world view. On the other hand, some participants identified specific times when English language usage could be helpful to their developing proficiency in te reo Māori. The findings yield that there are certain exceptions such as the use of transliterations and code switching as being a necessary tool for scaffolding learning of te reo Māori particularly during the early stages of learning. The use of transliteration as a form of humour was also seen as acceptable. However, the main concern among the cohort was the maintenance of the authentic use of te reo Māori, more specifically, Māori lexicon, grammar, pronunciation, and idiom. Furthermore, the participants felt strongly about certain aspects of teaching and learning within Te Tumu that privilege Pākehā teaching methods[2] such as the grammar translation method and a lack of attention to tikanga Māori (Māori culture) and Māori centred pedagogies. The findings from this study show definitively that the participants feel that the language is in a state of contamination, on the other hand they are also concerned that there are times where transliteration and code switching can be necessary, even useful.

[1] See http://www.otago.ac.nz/tetumu/ for further information about the University of Otago department of Māori, Pacific and Indigenous studies.

[2] By Pākehā methods of teaching I am referring to the pedagogical teaching practices that favour the use of the English language.

“Testing te reo”

Check out Poia Rewi’s research on the revitalization of te reo Māori in this extended article in the latest issue of the Otago Bulletin.

Success at the Ngā Kupu Ora Book Awards

I te Rāmere nei i tū ai Ngā Kupu Ora Book Awards, ā kei Te Hua o Te Reo Māori te wini mō te paraihe ReoHe mea ētita tēnei pukapuka e Ahorangi Rāwinia Higgins (he kaiako ia nō Te Tumu i ngā rā o mua) rātou ko Ahorangi Tuarua Poia Rewi (koia te Tīni o Te Tumu ināianei) ko Vincent Olsen-Reeder.

The Ngā Kupu Ora Book Awards were held on Friday.  The Value of the Māori Language: Te Hua o Te Reo Māori, co-edited by former Te Tumu staff member Associate Professor Rāwinia Higgins, current Te Tumu Dean Associate Professor Poia Rewi, and Vincent Olsen-Reeder, took out the Te Reo prize.

poia-image

Kua riro anō i a Poia Rewi he paraihe mō āna mahi whakaputa pukapuka.

He pukapuka tēnei “that aims to engage and reawaken Māori consciousness on the value of Māori language won the Te Reo prize.  The Value of the Māori Language: Te Hua o Te Reo Māori draws on research from more than 30 contributors about the value of the Māori language and their aspirations for its future direction.” Click here for more details of the awards.

He mihi nunui ki ngā ētita, ki ngā kaituhi hoki o ngā pukapuka i toa, ā, ki ngā pukapuka katoa e whakatairanga ana i te kaupapa o te mātauranga Māori.