Skip to Navigation Skip to Content Skip to Search Skip to Site Map
Search

Monthly Archives: September 2023

Te hiranga o te ao kapa haka

 

Ko Maioha Watson, Nō Tainui, Ngāi Tūhoe, Ngāti Manawa, Te Āti Awa me Te Arawa

To celebrate Te Wiki o te Reo Māori, the Te Tumu Research Committee is showcasing the exceptional work of Māori postgraduate students writing their theses in te reo. Roma Donaldson-Gush talked to Maioha Watson, and asked him to share some insights about his rangahau.

Kia kaha te reo Māori te kaupapa matua o tēnei wiki.  Hei whakamana i tō tātou reo Māori, kua kōrero atu a Roma Donalson-Gush ki ētahi o ngā tauira Māori e tuhi ana i ā rātou ake tuhinga roa (Tohu Paerua, Tohu Kairangi rānei) i te reo Māori.  Ia rā o te wiki nei, ka whakaatu ai tētahi o aua tauira, i tēnei rā, ko Maioha Watson tērā.

Ko te kaupapa o tōna tuhingaroa, he whakakīkī haere i te puna rangahau e hīnātore ai te hiranga o te ao kapa haka ki te ao whānui, inarā, i ōna hua maha ki te hunga rangatahi. Ko te ngako, he matapaki i ngā wheako o te hunga rangatahi kātahi anō ka whakaeke atu ai ki te papa tātāwhāinga o Te Matatini; me te aha, he whakatairanga i ōna kura huna ki te ao.

Nā te aha koe i whiriwhiri i tēnei huarahi ki te tuhi i tō tuhinga whakapae i roto i te reo Māori?

“Nōku e matapaki, e whāwhā ana i te puna o te kī, me uaua ka kitea ngā hua o te ao haka ki te hunga rangatahi, me te mea hoki, he kaha tonu nō te ao pūtaiao Pākehā ki te whakahāwea i ō tātou mātauranga Māori. Nā konā i toka ai te whakatau, me tuhi taku tuhinga whakapae i te reo Māori. Hei āpitihanga, ko tāku e tōngakingaki nei ko te whakamāori i te kōrerotia o te reo Māori, kia maringi, kia tangata whenua, kia noho ko tōku reo ake, hei reo mātāmua mōku.”

He aha ngā āhuatanga matua, ngā hua me kī, kua puta i tō kōwhiringa ki te tuhi i roto i te reo Māori?

“Ko te ako, ko te whakawhānui ake i ōku mōhiotanga ki tōku ao. I te mutunga iho, ko tāku he whakahoki i ōku wheako, i ngā mātauranga kua akona e au ki tōku iwi, hei oranga mōna.”

He kupu tohutohu, he kupu akiaki rānei āu mō ngā tauira e hiahia ana ki te whai rangahau i roto i te reo Māori?

“Ākina, kōrerotia te reo! Kaua e kōrapa, e ngāueue ki te tuku i tō reo kia rere. Whakanuia, whakarangatirahia tā tātou taonga, tō tātou reo kāmehameha, ki te ngutu o te makiu.”

Te kapa haka me te Atuatanga

To celebrate Te Wiki o te Reo Māori, Te Tumu Research Committee is showcasing the exceptional work of Māori postgraduate students writing their theses in te reo Māori. Roma Donaldson-Gush talked to Te Hira Paenga, and asked him to share some insights about his rangahau.

Kia kaha te reo Māori te kaupapa matua o tēnei wiki.  Hei whakamana i tō tātou reo Māori, kua kōrero atu a Roma Donalson-Gush ki ētahi o ngā tauira Māori e tuhi ana i ā rātou ake tuhinga roa (Tohu Paerua, Tohu Kairangi rānei) i te reo Māori.  Ia rā o te wiki nei, ka whakaatu ai tētahi o aua tauira, i tēnei rā, ko Te Hira Paenga tērā.

 

Ko Te Hira Paenga, nō Ngāpuhi, Ngāti Porou me Ngāti Kahungunu

He tauira a Te Hira nō Te Tumu me te Mātai Whakapono Karaitiana. Ko te whāinga o tōna rangahau, he whakaū i te kaupapa Māori, otirā te mātauranga Māori, ki roto i ngā kaupapa Atuatanga. Mā te tūhura, mā te tāutu, mā te arotake i ngā ihoatua o te ao kapa haka e whai hononga ai tēnei wānanga a te Māori ki te Atuatanga. Ko tōna urupounamu, he aha ngā ihoatua e kitea ana i roto i ngā mahi kapa haka kei ngā tuhinga, kei ngā whakaritenga rangi me ngā oro waiata, me ngā nekeneke ā-tinana? Ka mutu, he aha ōna kura puaki e kīia ai tēnei rangahau Atuatanga he ihoatua whakahirahira a te Māori?

 

Nā te aha koe i whiriwhiri i tēnei huarahi ki te tuhi i tō tuhinga whakapae i roto i te reo Māori?

“Ko te tuatahi tēnei o ngā tuhingaroa Atuatanga i te ao kua tuhia ki te reo kāmehameha, arā ki te reo Māori. Kua roa te iwi Māori e tito haka ana, waiata ana, mōteatea ana, hīmene ana, aha atu, aha atu. Kua tae ki te wā e ōkawa ai ngā kaupapa Atuatanga kua roa e noho waiwai ana i roto i te iwi Māori. He ākonga kura kaupapa Māori ahau i puta i Hoani Waititi i te tau 2000, nā reira, ko te reo o aku tīpuna e āki ana i a au kia Māori te kupu, ā, kia Māori te kawe.”

He aha ngā āhuatanga matua, ngā hua me kī, kua puta i tō kōwhiringa ki te tuhi i roto i te reo Māori?

“Ko te tūmanako ka whāia tonutia ngā tuhinga Atuatanga reo Māori e ngāi pīkoko, otirā e te rangatahi hei ngā rangi e tū mai nei.”

He kupu tohutohu, he kupu akiaki rānei āu mō ngā tauira e hiahia ana ki te whai rangahau i roto i te reo Māori?

“Kia kaha rā, ahatia te kaupapa, te horopaki, te matū rānei o ngā kaupapa tuhi, ā, kia kounga te reo. Torotoro ki te hunga e matatau ana i te reo, ā, whai hononga ki ētahi mātanga kua tohunga nei ki ngā mahi e rangahautia ana e koe. I te korenga o ngā tuhinga kairangi Pūtaiao, Pāngarau, Mātai Hinengaro, Pūoro, Atuatanga, aha atu, aha atu, kua noho ko te reo me te ahurea Māori hei mātāmuri ki ngā kaupapa auraki. Kua tae ki te wā e whakaohooho ai te taniwha mātauranga Māori, reo Māori, kua roa e moe ana i te rua o mahara. Kia hiwa ake Māori mā, nō koutou te ao!”

 

Kei whea te wāhi ki a Rongo?

To celebrate Te Wiki o te Reo Māori, the Te Tumu Research Committee is showcasing the exceptional work of Māori postgraduate students writing their theses in te reo. Roma Donaldson-Gush talked to Tonga Karena, and asked him to share some insights about his rangahau.

Hei whakamana i tō tātou reo Māori, kua kōrero atu a Roma Donalson-Gush ki ētahi o ngā tauira Māori e tuhi ana i ā rātou ake tuhinga roa (Tohu Paerua, Tohu Kairangi rānei) i te reo Māori.  Ia rā o te wiki nei, ka whakaatu ai tētahi o aua tauira, i tēnei rā, ko Tonga Karena tērā.

Ko Tonga Karena, nō Taranaki, Ngāi Tūhoe, Te Aupōuri me Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa

He tauira a Tonga nō Te Tumu me Te Ao o Rongomaraeroa (Peace and Conflict). Ko te pūtake o tōna mahi rangahau, he rapu i ngā kōrero mō Rongo a te Māori, i mua i te taenga mai o te paipera me te rongopai, me te rapua mai he aha rawa ērā āhuatanga i roto i tōna ake iwi o Taranaki. Kei te aro hoki ia ki a Parihaka me ngā āhuatanga o Rongo ki reira – e kīia nei, ko ngā kura huna. He nui nga tūmomo kōrero e whakatairanga nei i te rongopai ki roto i a Parihaka. Ko tōna hiahia ki te rapu whakautu mō te pātai, kei hea te wāhi ki a Rongo?

Nā te aha koe i whiriwhiri i tēnei huarahi ki te tuhi i tō tuhinga whakapae i roto i te reo Māori?

“I timata taku tuhi i tēnei tuhingaroa ki roto i te reo Pākehā. Ka tae atu au ki waenganui o te mahi, ka tahuri mai ngā kaitiaki me te pātai, ‘pēhea rānei ki a koe tō tuhia mai i tō rangahau ki roto i te reo?’ I āhua ohorere au i tēnā pātai, engari he pai ki a au nā te mea, he timatanga tēnei mā Parihaka ki te kōrero ki a ia anō ki roto i tōna anō reo. Ko te mea kē, kia rongo i a Parihaka tōna anō reo – me whai reo a Parihaka ki roto i tōna reo Māori. Koirā tāku i ngākaunui ai ki tērā huarahi tuhituhi.

“Ko tōku tino pātai i a au e tuhi ana ki roto i te reo Pākehā, ‘He aha ai au e whakaratarata nei i te ao Pākehā ki ēnei kōrero?’ Ka mutu, me whai wāhi ngā tauheke ki te māhorahora mai, ki te ruku hohonu atu ki roto i tō rātou ngākau, mamae kore nei. Ka māmā ko te maringi mai o ngā kōrero i ngā tauheke e mārama ana ki te reo. Ka mutu, he tino taonga te pānui i ngā kōrero o tō iwi, o tō hapū i roto i tō reo.”

He aha ngā āhuatanga matua, ngā hua me kī, kua puta i tō kōwhiringa ki te tuhi i roto i te reo Māori?

“Kua nui ake taku mōhio ki tōku Parihakatanga. Kua whai wāhi au ki te takahi tētahi huarahi e rapu ai au te mea ngaro – te kura. Ka mutu, ko te kukume mai o te kāinga i a koe kia noho tahi koe me ō pāhake, me te hapori whānui.”

 He kupu tohutohu, he kupu akiaki rānei āu mō ngā tauira e hiahia ana ki te whai rangahau i roto i te reo Māori?

“Me manawanui koe ki a koe anō. Me manawanui koe ki te noho tahi me o pāhake, ki te pānui pukapuka, ki te wero i ngā kōrero a ngā Pākehā i tuhi ai mōu. Kimihia tō reo tuhituhi, kimihia tō reo kōrero. Ka haere ngā tau, ka pahure ngā tau i a koe, ka kite koe he tangata hou kua puawai mai. I te mutunga iho, ka kite koe i tētahi mea, i tētahi kura, hei tuku atu ki te ao.”

 

Kia kaha te reo Māori

 

To celebrate Te Wiki o te Reo Māori, Te Tumu Research Committee is showcasing the exceptional work of Māori postgraduate students writing their theses in te reo Māori. Roma Donaldson-Gush talked to Kahurangi Tipene, and asked her to share some insights about her rangahau.

Kia kaha te reo Māori te kaupapa matua o tēnei wiki.  Hei whakamana i tō tātou reo Māori, kua kōrero atu a Roma Donalson-Gush ki ētahi o ngā tauira Māori e tuhi ana i ā rātou ake tuhinga roa (Tohu Paerua, Tohu Kairangi rānei) i te reo Māori.  Ia rā o te wiki nei, ka whakaatu ai tētahi o aua tauira, i tēnei rā, ko Kahurangi Tipene tērā.

Ko Kahurangi Tipene, Nō Waikato me Ngāpuhi

E mahi ana a Kahurangi i tana Tohu Kairangi, ā, he tauira ia nō Te Tumu me te Pūtaiao. Ko te tino pūtake o tōna ake rangahau, he waha ake i ngā wheako a tētahi whānau i Tauranga e mau nei i tētahi irakē. Ka mutu, ko tāna tūponotanga ka whanake mai ai te mate pukupuku puku, me te mate pukupuku uma. Ko ia hei māngai mā te iwi irakē.

Nā te aha koe i whiriwhiri ai i tēnei huarahi ki te tuhi i tō tuhinga whakapae i roto i te reo Māori?

“He pai ake mooku te tuhi me te whakaputu i ngaku whakaaro, koorero, wairua ki te reo Maaori. Nooku i te koohanga, kura kaupapa, wharekura i poipoi i taku reo Maaori.”

 

He aha ngā āhuatanga matua, ngā hua me kī, kua puta i tō kōwhiringa ki te tuhi i roto i te reo Māori?

“Ko ngaa hua ka puta i tooku koowhiringa ki te tuhi i roto i te reo Maaori, kia puta pai ai he rauemi maa taatou te iwi Maaori, maa ngaa whaanau Maaori hoki, kia whakaako ai raatou i ngaa aahuatanga katoa o te irakee. Ka mutu, he tohu kia whakakipakipa i te hunga e mataku ana ki te tuhi i te reo Maaori. Anei, he tauira teenei maa koutou.”

He kupu tohutohu, he kupu akiaki rānei āu mō ngā tauira e hiahia ana ki te whai rangahau i roto i te reo Māori?

“Kei ngaa ika aa whiro o te reo Maaori, koutou e kaingaakau ana ki te reo Maaori, teenaa whiua ki te ao. Kia kaha te tuhi me te koorero i te reo Maaori, ahakoa hapa mai, aha mai. Mirimiri atu ki ngaa pokowhiwhi o tauira kee e manawanui ana ki te reo Maaori. Ka taea e koutou.”